/ Окръжен съд Добрич
Магистрати и съдебни служители от Окръжен съд - Добрич  продължават работата с младежи в рамките на Образователната програма „Съдебната власт -  информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.  Пред ученици от десетите и единадесетите класове на  СУ“П.Р. Славейков“ и СУ“Димитър Талев“ бяха изнесени две поредни лекции на правна тематика.
 
Съдия Калиптен Алид от наказателното отделение на съда представи темите „Превенция срещу употребата на наркотични вещества. Престъпления извършвани от наркозависими лица“ и „Възпитателни мерки за деца при противообществени прояви, начини и места за прилагането им“.

Тя даде примери от своята практика и обясни каква е наказателната отговорност за притежание и разпространение на наркотици, какви са рисковете от тяхната употреба и кои са най-честите престъпления, извършвани от наркозависими.
 
Съдия Алид предупреди учениците, че държането дори на една цигара марихуана е наказуемо и подчерта, че навършилите 14 години лица вече са наказателно отговорни и могат да бъдат съдени. Разяснено беше и какви са възпитателни мерки за деца, извършили противообществени прояви.
 
Юристът посочи още, че между държавите членки на ЕС се осъществява съдебно сътрудничество, което ограничава възможностите на подведените под наказателна отговорност да се укрият от правосъдието. Компетентните органи на държава - членка могат да издадат Европейска заповед за арест на търсено лице, която е валидна за цялата територия на Европейския съюз, обясни съдия Алид.
 
Пред учениците от двете училища беше изнесена и лекция на тема „Трафик на хора”, представена от съдебния помощник Венцислава Печанска. Младежите научиха какви видове трафик съществуват, какъв е профилът на трафиканта, кои са най-честите жертви.

В каналите за трафик на хора може да попадне всеки човек, посочи лекторът, като очерта най-често срещаните рискови ситуации - пътуване в чужбина, търсене на работа, организиране на срещи чрез страници за запознанства в Интернет. Всички участници в срещата получиха списък със съвети как да се предпазват от въвличане в схеми за трафик на хора.