Ще възстановяват разкопани улици в Балчик с кредит от 2,5 млн. лева
Ще възстановяват разкопани улици в Балчик с кредит от 2,5 млн. лева / netinfo

Общинският съвет на Балчик  взе решение за удължаване на краткосрочен кредит (овърдрафт) до края на 2010 г., с което даде право на кмета Николай Ангелов да сключи анекс към договор с търговска банка  за максималната сума от 2,5 млн. лева.

Съветниците гласуваха искането на кмета, след като получиха уверение, че парите ще бъдат изразходвани за възстановяване на разкопаните от изпълнителя на проекта за канализация улици в града. Тази мярка се налага, тъй като на този етап е ясно, че работата по проекта върви мудно, а разкопаните улици втора зима ще тънат в кал. По думите на Николай Ангелов Общината ще възстанови със свои средства пътните участъци, а на основание чл.46 от Правилника за прилагане на Закона за пътищата ще изиска изпълнителят на проекта по програма ИСПА да покрие разходите на местната власт по възстановяване на улиците.

Кметът декларира пред съветниците, че парите няма да бъдат използвани до края на настоящата година, а условията по договора с банката са такива, че на Общината не се начисляват лихви докато парите не започнат да бъдат усвоявани.