/ Община Добрич

Кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на проекта за бюджет за 2019 година, съобщават от общината.

„Предстои приемането на бюджета на Община град Добрич за 2019 година. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за по-нататъшното развитие на общината. Затова те трябва да се вземат с активното участие на всички граждани”, посочват от общината.   

Обсъждат проектобюджета на Шабла за 2019 година

Обсъждането ще се проведе на 11 януари 2019 г. /петък/ от 16.00 часа в сградата на Община град Добрич в Голямата заседателна зала.   

Община град Добрич очаква мнения, препоръки и предложения за проектобюджет `2019  в деловодството на Община град Добрич или на електронен адрес priemna@dobrich.bg , както и на телефон 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258 в срок до 16 януари 2019 г.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще се приложи като неразделна част от проекта на общинския бюджет при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.