комари
комари / iStock/Getty Images
Утре, 19 юли, ще се състои предвидената въздушна обработка срещу комари в Силистренско, съобщават от Областната управа. Тя трябваше да бъде днес, но по технически причини с един ден е отложено авиационно третиране на площите по крайбрежието на река Дунав с препарат е Ефциметрин 10 ЕК, който е от семейството на пиретроидите.
 
Акцията се извършва според Наредба за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) напомня на пчеларите да предприемат мерки по опазване здравето на пчелите. Третиранията ще обхванат площи до 6 км навътре в засегнатите площи, определени от съответните общини. Обработката е от изгрев слънце до 10 ч., но в името на безопасността за пчелите собствениците на пчелни семейства трябва да изчакват още часове, преди да ги пуснат. За повече и по-подробна информация стопаните могат да се обръщат към съответната община.