Готов е новият Общ устройствен план на Добрич
Готов е новият Общ устройствен план на Добрич / община Добрич
На свое редовно заседание Общинският експертен съвет по устройство на територията прие окончателния проект за Общ устройствен план на Община град Добрич. Планът бе представен от ръководителя на проектантския екип арх. Иван Димчев.

Общият устройствен план /ОУП/ трябва да замести сега действащия общ градоустройствен план, създаден в началото на деветдесетте години. С решение на Общинския съвет през 2013 година се разрешава изработване на ОУП на община. След проведена обществена поръчка общината възлага проектирането на колектив от Националния център по териториално развитие с ръководител арх. Димчев и с това се слага началото на дългите и сложни процедури, обвързващи в обща работа общината и нейните граждани, държавни институции, ведомствени дружества и др.

Общият устройствен план на общината ще бъде предложен за одобрение на сесията на Общинския съвет на Добрич на 25 юли. След този акт на общинските съветници планът ще се превърне в местния закон за развитие на града за следващите 20 години.