ПГ М.В.Ломоносов се включи в проекта УСПЕХ
ПГ М.В.Ломоносов се включи в проекта УСПЕХ / община Добрич

Учителите и учениците от ПГ по механотехника и електротехника „М. В. Ломоносов"-Добрич се включиха в мащабния проект на Министерството на образованието „Училище за себеутвърждаване и подготовки към европейски хоризонти - УСПЕХ", съобщават от учебното заведение.

Втори месец в гимназията се провеждат занимания в 7 различни клуба, секции и ателиета. Целите, които си поставят ръководители и ученици, са свързани с  пълноценно използване на свободното време, с усвояване на основните европейски компетенции, възможности за мотивиране на учениците за изява и пълноценна реализация. 

Работа в екип, развиване на социални и граждански компетенции, поемане на отговорност, вземане на групови решения, разрешаване на конфликти - това са основните задачи пред клуб „Да успеем заедно" с ръководител инж. Ваня Тонева.

Прилагане на информационните, естетическо възпитание, организационни умения, креативност са осните цели на ателие "Компютърен дизайн и реклама"  с  ръководител инж. Красимир Дойчев

Компетенции, свързани с устни и писмени комуникации, поведение в публичното пространство, креативност и творчество, работа в екип са задачите на клуб Ученическо радио „Ломоносов" с ръководител Цветелина Райкова.

Клуб „Картинг" с ръководител инж. Светлана Тодорова и Преслав Илиев, Клуб „Млад стрелец" с ръководител инж. Иво Иванов, клуб  „Фитнес" и секция „Тенис на маса" с ръководител Марияна Панева работят за това да направят училището желана територия на ученика и да дадат възможност за формиране на разбиране и умения за водене на здравословен начин на живот, устойчивост, търпение, воля и желание за успех.

Превръщане на училището в желана територия и формиране на умения и желание за учене през целия живот са стремежите на ръководителите, учениците и родителите.