Обсъждат проект за изграждане на модерна администрация
Обсъждат проект за изграждане на модерна администрация / netinfo
Областният управител Ердинч Хаджиев ще проведе среща с Патрик Нодингс - постоянен съветник в Министерски съвет по Проект “Укрепване капацитета на структурите на българското правителство за мониторинг и анализ на основни политики и разработване на съгласувани стратегически решения”.

Проектът се реализира основно от българското правителство и Национална школа по администрация във Франция. Партньори са Министерският съвет на Литва, Министерството по бюджета, държавните сметки и държавната администрация на Франция, Междуведомствената делегация за благоустройство и конкурентоспособност но териториите във Франция.

Този проект на ЕС има за цел да подпомогне България в продължаващите действия за изграждане на модерна и ефективна държавна администрация. Проектът ще се реализира в пет пилотни области – Добрич, Плевен, Велико Търново, Смолян и Стара Загора.