Дуранкулашкото езеро
Дуранкулашкото езеро / www.amazingtyulenovo.com
В Шабла днес ще се проведе обществено обсъждане на предварителния проект на Общия устройствен план /ОУП/ на общината и доклада за екологична оценка към него.

Възложител на ОУП е Министерството на регионалното развитие и благоустройството. ОУП се финансира от държавния бюджет и е с прогнозен период на действие 20 години.

Според документите главната цел на ОУП на община Шабла е “създаването на оптимална пространствена и функционална структура на територията на общината, осигуряваща нейното развитие, изграждане и комплексно устройство в хармонично единство на селищата със съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия“.

Кметът на Шабла: Новият устройствен план е напълно съобразен с действащото екозаконодателство

Изминаха почти 10 години, откакто бе възложено изготвянето на общ устройствен план на Шабла. По различни причини, най-вече промени в екологичната нормативна база, планът е факт едва сега. Той е разработен от екип с ръководител проф. Иван Никифоров.

Основните принципи, заложени в плана, са запазване на статута на общината като туристическа и екологична дестинация, повишаване стандарта на живот на местните жители с изработването на нови транспортни и комуникационни връзки, определяне на нови туристически зони по крайбрежието, запазване на зоните по НАТУРА и спазване на нормите за тях.

Природозащитниците от БДЗП с критики към проекта за Общ устройствен план на Шабла

Изготвеният ОУП предизвика недоволство у природозащитниците. Според Българското дружество за защита на птиците планът трябва да се преработи, тъй като предвижда небалансирано инфраструктурно развитие на общината и застрашава защитените по НАТУРА зони в района. БДЗП ще има своите представители на обсъждането, съобщиха оттам.

Според кмета на Шабла Мариян Жечев обаче ОУП е изцяло съобразен с екологичното законодателство и защитава интересите на местното население.