/ DarikNews.bg, архив
Oбщина Генерал Тошево сключи договор с Медицинския център в града за изпълняване на Програми за профилактика на общественото здраве. Те са насочени към превенция на различни социално значими заболявания във всички възрасти.

Общият брой на приетите програми е шест. Това са „Профилактика на детското зрение”, „Превенция на заболяванията на слуха в детската възраст”, „Борба с детско-юношеското затлъстяване и свързаните с него заболявания”, „Добър естетически вид и комфорт, чрез профилактика и лечение на гръбначни изкривявания и ранно откриване на вродени заболявания на опорна двигателния апарат”, „Профилактика за рак на маточната шийка” и „Профилактика за ранно откриване на диабет на лица над 18 годишна възраст ”.

Наградиха медици от Генерал Тошево

За изпълнението на дейностите са обезпечени 28 000 лв. общински средства до края на настоящата календарна година.

През годините назад, с цел търсене на алтернативни начини за финансиране на единствения медицински център в общината, кметът Валентин Димитров отправи предложение чрез Националното сдружение на общините към министъра на здравеопазването Кирил Ананиев. Градоначалникът настоява пред ведомството за нормативна промяна, която да дава възможност за финансово подпомагане от страна на общините на лечебните заведение за извънболнична помощ. Към момента законовите разпоредби не позволяват подобна дейност, а само закупуване на апаратура.

В отговор на отправеното питане, министър Ананиев посочи, че предложението от страна на кмета Димитров е включено с допълване на Закона за лечебните заведения, което при приемане от Народното събрание ще даде възможност общинските лечебни заведения за извънболнична помощ, когато са единствени в населеното място, да могат да бъдат финансирани с целеви субсидии за текущ ремонт на дълготрайни материални активи и финансово оздравяване.