Община Добричка подготви проект за патронажна грижа за възрастни и хора с увреждания

/ Дарик Добрич
Община Добричка кандидатства за финансиране с поредно проектно предложение. То е за патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания, по ОП "Развитие на човешките ресурси".

В домашна среда ще се предоставят мобилни интегрирани здравно-социални услуги на 74 лица – възрастни хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания и техните семейства.

Община Добричка ще закупи ново оборудване за аварийни ситуации по трансграничен проект

Поради териториалната разпръснатост на 68-те населени места в община Добричка се предвижда да се обособят помощни помещения в 3 села – Карапелит, Житница и Паскалево в сградите на кметствата.

За осигуряване на по-голяма мобилност и гъвкавост при предоставяне на услугите е предвидено да се закупи един автомобил. Проектното предложение е подадено от Община Добричка в срок и предстои неговото оценяване.