Общински съвет Добрич
Общински съвет Добрич / Дарик Добрич
Общинският съвет на Добрич даде съгласие общината да изтегли два краткосрочни заема от Фонд ФЛАГ. Средствата ще се използват за разплащане с изпълнители на строителни дейности по два европейски проекта, стана ясно на днешната сесия на ОбС.

По договорите за кредит от собствени бюджетни средства ще се изплащат само лихвите от усвоения дълг, а главниците ще се погасяват чрез плащания от съответната европейска програма.

Единият заем може да бъде до 6 млн. лева. Той е по проект „Подобряване на връзката с TEN-T мрежата в трансграничния регион Меджидия”, който се финансира от трансграничната програма ИНТЕРРЕГ.

Проектът  включва ремонт и реконструкция на определящи за градската среда на град Добрич транспортни връзки – улица „Никола Петков“ и булевард „Добруджа“, в частта от кръстовището с булевард „Добричка Епопея“ до Пътен възел с околовръстния градски пръстен. Ремонтът на булеварда включва и важно мостово съоръжение над ЖП линията Варна-Кардам-Констанца. Проектът е на обща стойност 8 087 085 лева, с продължителност 36 месеца.

Дейностите по изпълнение на проекта по булевард „Добруджа“ ще приключат  до края на м. септември 2019 г., а тези по ул. „Никола Петков” – до края на август т.г. и следва да бъдат извършени окончателните плащания към изпълнителите, се посочва в докладната записка.

Другият заем е до 2,9 млн. лв. и е по проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по ОП ”Региони в растеж”.

Планираните дейности включват реконструкция и благоустрояване на улична мрежа, прилежащите тротоари, зони за обществен отдих и паркиране. Улиците, включени в проекта, са „Кирил и Методий“, „Максим Горки“, „Стоян Михайловски“, „Георги Кирков“, „Детелина“ и „Теменуга. Проектът предвижда цялостно преасфалтиране на улиците, възстановяване на тротоарите, ремонт на осветлението, на междублоковите пространства и изграждане на детски площадки.

Проектът е на обща стойност 6 529 990 лева.