Медицински сестри, лаборанти, акушерки и фелдшери от Добричко ще протестират
Медицински сестри, лаборанти, акушерки и фелдшери от Добричко ще протестират / netinfo

Мирни протестни действия ще предприемат на 13 декември около 1200 медицински сестри, акушерки, лаборанти и фелдшери от Добричка област. Това съобщи председателката на местната структура на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи Мария Димитрова.

Насловът на протеста е "Да спасим сестринството, за да осигурим достъпни и качествени здравни грижи в България". В деня на протеста от 13.00 до 14.00 часа всички членове на асоциацията ще носят трикольорни лентички на работното си място.

Медицинските работници искат промяна в Закона за здравното осигуряване и настояват Асоциацията да бъде включена като страна в националния рамков договор. Необходима е и промяна на минималния осигурителен праг в бранша, който трябва да нарастне от 230 на 440 лева.

Ето всички искания на протестиращите:

1. Промени в Закона за здравното осигуряване: БАПЗГ да бъде включена като страна по Националния рамков договор и да бъдат остойностени здравните грижи;

2. Стартовата заплата за всички професионалисти по здравни грижи - 2 минимални работни заплати за страната;

3. Минимален осигурителен праг 2 минимални работни заплати за страната;

4. 0,5 % от минималната работна заплата за страната на час за нощен труд и 12 % на месец - за специализация;

5. Единна методика за разпределение на финансовите средства в лечебните заведения и търговските дружества;

6. Целево финансиране от Здравната каса на медицинските сестри, работещи при ОПЛ, съобразно брой пациенти и извършени дейности;

7. Регулиране финансирането на специализациите на професионалистите по здравни грижи;

8. Регламентиране на базовото образование на всички професионалисти по здравни грижи на 3 години, 4600 часа, образователно-квалификационна степен "бакалавър";

9. Осигуряване на улеснен и достъпен прием в базовото обучение;

10. Незабавни промени в Националния класификатор на длъжностите, с цел въвеждане на отделен код за ръководителите по здравни грижи /главна медицинска сестра, главна акушерка, старша медицинска сестра, старша акушерка, старши клиничен лаборант, старши рентгенов лаборант, старши рехабилитатор, фелдшер/;

11. Професионалистите по здравни грижи да преминат в аналитичните длъжности;

12. Научен шифър на науката по здравни грижи.