Кметският екип в Силистра отчете първите си 100 дни
Кметският екип в Силистра отчете първите си 100 дни / silistra.bg

Кметът на Силистра д-р Юлиян Найденов и неговия екип инж. Емил Гойчев - зам.-кмет "Устройство на територията", Денка Михайлова - зам.-кмет "Хуманитарни дейности", Мирослав Тодоров - зам.-кмет "Финанси и икономика" и Ростислав Павлов - секретар, отчетоха първите 100 дни управление в рамките на новия мандат. Пред представителите на местните и централни медии, кметът подчерта сериозния обем от свършена работа в различните дирекции, припомняйки, че инвестициите през предходния мандат на екипа му са в размер на 120 млн.лева, привлечени по оперативните програми. Кметът припомни, че в тези 100 дни са приключени едни от най-големите инфраструктурни проекти в общината, като газификацията, финализирането на строителните дейности по водния цикъл, обновяването на Дунавския парк и др.

Инж. Емил Гойчев изрази задоволство, че в срок са изведени изкопните работи извън територията на Силистра по изпълнението на водния цикъл. Срокът на проекта е удължен до 30 септември 2016 г., а от 3 до 5 години е гаранционния срок по строително-монтажните работи, съобщи той. Работеща е газификационната система в града и е обновен Дунавският парк. Предстои цялостен ремонт на две основни улици в Силистра - бул. "Симеон Велики", ремонт на ул. "Христо Смирненски" до ГКПП - ул. "Дръстър", разширяване на централния гробищен парк, пълното обследване на уличното осветление в града и в общината, изграждане на паркинги и др.

Дирекция "Устройство на територията" работи по идейния проект за изграждане на многофункционална спортна зала. В полезрението на експертите и кметския екип са проблемите с покрива на Художествената галерия, ремонтните дейности на театъра, подхода до крепостта "Меджиди табия", южната крепостна стена и изграждането на цялостна нова визия на площад "Аврора" , подчерта още кметът. Той увери, че идеята е работата да продължи със същите динамични темпове в изпълнение на заложените цели в Програмата за управление.

Община Силистра е сред първите четиринадесет общини представили своята инвестиционна програма, която се очаква да бъде одобрена. Заложените инвестиции в рамките на Програмата са в размер на 17.9 млн.лева с включени шест основни и два резервни проекта, припомни д-р Найденов и увери, че всички проекти, които предстои да бъдат осъществени ще допринесат за реализирането на визията на управленския екип за развитието на Силистра и общината.

Много добри възможности за грижа за социалния сектор с реализация на множество проекти, отчете зем.-кметът "Хуманитарни дейности" Денка Михайлова, акцентирайки на някои от най-значимите проекти: "Приеми ме 2015 г.", "Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда", "Обществена трапезария", "Център за настаняване от семеен тип за лица с умствена изостаналост", "Обучения и заетост за младите хора". Тя припомни, че е изготвен и предстои реализацията на проект за допълнително оборудване и обзавеждане на помещения в ЦНСТ. Осигурени са повече средства за спортна дейност и средства за ремонт на училището в с. Проф. Иширково. Денка Михайлова подчерта също, че благодарение на създадената гъвкава транспортна схема е осигурено нормалното извозване на 257 пътуващи ученици.

След четирите отминали финансови години, днес Община Силистра отчита ръст в събираемостта на местните данъци и такси, поясни на състоялата се пресконференция д-р Юлиян Найденов, като увери, че тя е в рамките на 65-72% - на нивото на събираемостта в национален мащаб.
Зам.-кметът "Финанси и икономика", Мирослав Тодоров пък увери, че бюджетът за 2016 г. е първият за новия мандат и осигурява ефективно функциониране на дейностите по предоставяне на публични услуги при много по-слаб финансов натиск за изпълнение на европроектите.

За първите 100 дни от този мандат г-н Ростислав Павлов - секретар на общината поясни, че са извършени над 2 738 услуги на граждани, издадени са 1 797 удостоверения и 546 акта. Стартирали са над 40 обществени поръчки по ЗОП на стойност 295 000 лева, като са подписани договори за 195 000 лева.