/ iStock/Getty Images

Библиотеката при НЧ „Димитър Дончев - Доктора” в Тервел спечели финансиране с проект в обявената в началото на лятото конкурсна сесия на Министерството на културата по Програма “Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” за 2019 година, съобщават от община Тервел.

Програмата е за финансово подпомагане на обществените библиотеки за обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници.   

Благодарение на предоставената възможност от страна на Министерството на културата, фондът на читалищната библиотеката ще бъде обогатен с 93 заглавия от български и чуждестранни автори, на стойност 1198 лева, като 10% от стойността на проекта е собственото участие на читалището.