Европейска цифрова седмица, лого
Европейска цифрова седмица, лого
Регионална библиотека „Дора Габе” се включва в Европейска ALL DIGITAL WEEK (Цифрова Седмица).

От 25 до 31 март 2019 г. библиотеката организира информационна кампания на тема "Изграждане на сигурност и доверие в технологиите чрез развитие на умения в киберсигурността”.

На 27 март, от 12.15 ч. в библиотеката ще се проведе информационен ден на тема „Умения за киберсигурност” с ученици от 8 клас на ЕГ „Гео Милев”. Учениците ще бъдат запознати с възможните заплахи в киберпространството, киберпрестъпност и наказания, предвидени от Закона за киберсигурност, както и аспектите на киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет - правила за кибирсигурност, създаване на сигурни пароли и тяхната защита.

Цифрова седмица в Рeгионална библиотека  „Сава Доброплодни”

В секторите за обслужване на ползватели ще бъдат предоставяни информационни материали, свързани с киберсигурността и отговорното и безопасно използване на интернет.
 
Паневропейската ALL DIGITAL Week (Цифрова Седмица) e ежегодна кампания за повишаване на цифровата грамотност и използване на цифровите технологии и се провежда от центрове за компетентност, библиотеки, училища и неправителствени организации в цяла Европа. Над 100 000 европейски граждани всяка година участват във вълнуващи събития за запознаване с цифровата трансформация и нейните последици.