Балчик бе домакин на дискусия за бъдещето на трансграничния район Румъния - България

Балчик бе домакин на дискусия за бъдещето на трансграничния район Румъния-България
Балчик бе домакин на дискусия за бъдещето на трансграничния район Румъния-България / Община Балчик
Културният и информационен център Мелницата бе домакин на среща с представители на министерствата на регионалното развитие на Румъния и България. В срещата участваха още специалисти от общините Добрич и Констанца, директори на музеи, фирми и неправителствени организации.

Дискусията, провела се днес, е една от първите стъпки в двустранните срещи за новия програмен период 2021-2027 година. Пред присъстващите са били представени сферите, в които ще се разработват проекти, като транспорт, околна среда, извънредни ситуации, пазар на труда и публична администрация.

Направен е бил анализ на проблемите в настоящия период, като присъстващите са се фокусирали върху правната рамка за сключване на договори за финансиране, станала повод дори за отхвърляне на проектни предложения.

Коментарите са били насочени и върху развитието на мярката за подобряване на пътните връзки с Европейската обща мрежа и добавянето на опции за финансиране на иновативни технологии, като зарядни станции, индуктивно зареждане на електромобили.

Конкретни идеи, свързани с финансирането на дейности за възстановяване, консервиране и популяризиране на културно-историческото наследство е предложил заместник-кметът на Балчик Димитрин Димитров. Те са насочени към Храма на Кибела и Средновековната крепост в Балчик. Средства за тях се очаква да бъдат привлечени от мерките на новия програмен период за развитие през 2021-2017 година.