/ Община Каварна
За първа година в Каварна се провежда Международен турнир по петанк за двойки, който официално стартира днес. Участие в него вземат състезатели от България, Австрия, Румъния, Чехия, Словакия, Унгария и Армения. България е представена от отборите на Софийски университет, Пловдивски университет, АЕЦ „Козлодуй“ и на радиото и телевизията.

Десетте игрища, на които се провежда турнира, са разположени между втора и трета буна на плажа в Каварна, под нос Чиракман. Участниците са 40 на брой, разпределени по двойки в 20 отбора.

„Петанк е френска национална игра, чиито корени са още от осемнадесети век. В България първият клуб е създаден през 1996 година. В началото на играта се тегли жребий кой отбор ще започне пръв.

Каварна е домакин на Международен турнир по петанк

Друго правило за определяне реда е, че играта започва този, който е стигнал най-близо до очертанията на терена без да го докосва. Играчът, който започва пръв, чертае кръг в началото на игрището, откъдето хвърлят всички останали.

От него се пуска едно малко дървено топче, което се нарича кошонет (буквално прасенце). Кошонетът трябва да се хвърли на разстояние минимум 5 метра от началния кръг. Позицията може да се променя по време на играта, след като е минал редът на всички. 

Играта набира все по-голяма популярност в страната ни, защото може да се играе от деца и възрастни и не изисква определена физическа подготовка“ - това обясни организаторът на турнира Емил Макаров.

През 2024 година Франция ще бъде домакин на Олимпийските игри и тогава петанка ще бъде включен в олимпиадата.