4 банки кандидатстват за финансиране на проекта на община Добрич за 10 млн. лв.
4 банки кандидатстват за финансиране на проекта на община Добрич за 10 млн. лв. / netinfo

Четири банки кандидатстват за финансиране на инвестиционния проект на Община Добрич, който е на стойност 10 млн. лева, съобщиха от кметството.

Това стана ясно след отваряне на закупените тръжни книжа в присъствието на кандидатстващите банки. Документите бяха отворени от председателя на петчленната комисия Иван Колев, назначена със заповед на кмета Детелина Николова. Комисията ще разгледа допустимостта на представените документи и ще определи банките, които могат да продължат своето участие в процедурата по Закона за обществените поръчки.

Финансиращите органи са "Гражданско  дружество банково обединение за Добрич" между "СИБАНК"АД и "Българска банка за развитие'"АД с регистрация в град София, Търговска банка "Инвестбанк"АД, ОББ-АД и "Общинска банка"-АД. След като бъдат разгледани документите и допуснати кандидатите, комисията ще премине към разглеждане на ценовите оферти.

Предстои в срок най-късно до 22 март да бъде избрана финансова институция, която ще финансира проекта. Със средствата от 10 млн. лева ще бъдат извършени мащабни ремонти за възстановяване и изграждане на нова инфраструктура, за изграждане на пешеходни връзки и подходи с прилежащи паркоместа и паркова мебел във вътрешноквартални пространства и отделни жилищни групи; за преасфалтиране на улици, провеждащи интензивно автомобилно движение и осигуряващ достъп до големи жилищни групи след възстановяване на подземните инженерни мрежи; за ремонт и възстановяване на елементи на масовия градски транспорт; както и за изграждане на спортни обекти и спортно игрище с изкуствена настилка.