/ Thinkstockphotos
Общо 215 домакинства в община Тервел са подали документи за подпомагане с 300 лева за заклани прасета от задния двор, съобщават от общината. Ликвидираните свине са общо 399.

Най-голям брой лични ферми има в град Тервел – 65 със 119 заклани прасета. От селата най-многобройни са домакинствата с прасета в с.Нова Камена – 58 със 118 животни. В с.Жегларци е имало 30 стопани, отглеждащи 39 прасета, в с.Безмер – 17 домакинства с 30 прасета, а в Кочмар – 11 стопани с 20 прасета.

В Добричко до момента доброволно са заклани между 1200 и 1300 прасета от задния двор

Освен в тези села единични лични ферми със свине е имало в селата Орляк, Полк.Савово, Кладенци, Каблешково, Сърнец, Мали Извор, Честименско, Войниково, Главанци, Проф.Златарски. Не се отглеждат свине в селата Зърнево, Божан, Балик, Ангеларий, Попгруево,Градница, Оногур.

За да получат подпомагането, от стопаните се изисква да декларират, че няма да населват обекта с прасета най-малко 12 месеца след дезинфекцията и че ще регистрират животните си.

Държавата ще подпомогне със сума от 300 лв. всички домакинства, които са заклали своите животни и са съхранили месото за лична употреба. Допълнително условие е отглежданите прасета за угояване в домакинство да са до 5 броя и стопаните да са включени в списък, подготвен от кмета на населеното място и заверен от ветеринарния лекар и областния управител.