20 ученици от  гимназия „Ломоносов“  приключиха  участието си в проект  по програма Еразъм +
20 ученици от гимназия „Ломоносов“ приключиха участието си в проект по програма Еразъм + / ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“

Приключи реализираният  от Професионална гимназия „Ломоносов”, съвместно с немската компания  WBS Training AG  от гр. Дрезден, проект по Европейската програма Еразъм + .  Проектът се проведе по работна тема „IT  мрежи и Web-сайт“ и  продължи 12 месеца.

През месец април 20 ученици от специалност „Компютърна техника и технологии“  проведоха триседмична практика в Дрезден. Програмата на практиката повиши професионалните компетенции на учениците и в комбинация с проведената богата културна програма им осигури устойчив опит за европейска мобилност. Практиката се проведе изцяло на английски език, участниците  работиха по индивидуален проект в групи, който представиха пред съучениците си и комисия  също на английски език.

По време на мобилността  учениците доразвиха знанията си от училище за създаване на  Web-сайт  в работна среда под Linux. Учителите-ръководители възможност да се запознаят със системата  на немския партньор WBS Training AG  за преподаване и оценяване при работа в групи.

Резултатите от работата по проекта бяха оценени по оценъчни  карти, които включиха елементи на оценяване по  Европейската кредитна система за професионално образование и обучение (ECVET). Всички участници получиха документи за Europass мобилност, удостоверения и сертификати за проведената предварителна подготовка в училище.

Преди провеждане на мобилността, партньорите  ПГ по МТЕ „М. В. Ломоносов“ и WBS Training AG подписаха Меморандум за разбирателство, с който взаимно признаха съответните критерии и процедури за осигуряване на качество, оценка, валидиране и признаване на знания, умения и компетентност с цел  прехвърляне на кредит за учебни резултати, постигнати по време на мобилността.

Сертификати за предварителната шест месечна подготовка получиха всички  37 ученици от гимназията,  включени в проекта.

Ломоносовци отново ще имат възможност да участват в триседмична практика на реални работни места през следващата учебна година по спечелен проект по програма Еразъм+ със своя нов партньор Kairos Europe от Лондон по специалностите „Строителство и архитектура“ и  „Компютърна техника и технологии“.