Заплахите за Поморийското езеро във фотоси
Заплахите за Поморийското езеро във фотоси / netinfo

Фотодокументална изложба Заплахи за влажната зона "Поморийско езеро" може да бъде разгледана в залата на Природонаучният музей (ул. „К. Фотинов" 30). Тя е съвместна инициатива на Регионалният исторически музей - Бургас и ФПС „Зелени Балкани" за отбелязване на Световния ден на влажните зони.

Поморийското езеро е сравнително малка по площ влажна зона (едва 814 ха). Защитената зона обхваща езерото и обкръжаващите го територии - соленолюбиви тревни съобщества, крайбрежна линия и сладководни водни обекти. Тя е обявена за запазването на 7 вида изключително редки естествени природни местообитания, 2 вида бозайници и 4 вида земноводни и влечуги. Но защитената зона е от първостепенно значение за опазването на птиците. На нейната територия са установени 266 вида птици.

Основните заплахи за Поморийското езеро са свързани с унищожаването на местообитанията и застрояването на околностите му с хотели и почивна инфраструктура. По-големият туристически поток е причината за безпокойство на гнездящите птици и замърсяване на местообитанията.