Мащабно прочистване на р. Тунджа в Ямбол заради предстоящ ремонт на основното разделително съоръжение
Мащабно прочистване на р. Тунджа в Ямбол заради предстоящ ремонт на основното разделително съоръжение
Притокът на вода през градския ръкав на р. Тунджа в Ямбол е спрян във връзка с предстоящия ремонт на основното хидротехническо съоръжение. За извършване на ремонтно-възстановителните дейности е необходимо реката да бъде отбита от основния ръкав, минаващ между западната индустриална зона и ж.к. „Златен рог“ и пренасочена само през градския ръкав. С цел осигуряване на нормалната му  проводимост, стартира прочистване на градското корито от саморасла растителност – тръстики, храсти, издънки и др., както и отстраняването на по-обемни предмети. Работата ще започне до няколко дни, след като дъното се засуши и теренът позволява влизането на хора и техника. Мерките ще обхванат цялото протежение на участъка от бензиностанция „Геомекс“ до края на града. Преди работата по самото дъно на градския ръкав, бе извършено прочистване на дигите. При нормални метеорологични условия се предвижда премахването на растителността от коритото да приключи до края на август или началото на септември.
 „Следващата стъпка е водата да бъде пренасочена само през градския ръкав и да стартират работите по ремонта на разделителното съоръжение“, уточни кметът Георги Славов. За отбиването на водите на Тунджа ще бъде изградена допълнителна временна дига над самото съоръжение, която да прегражда пътя на водата.
Ремонтът на хидротехническото съоръжение в северозападната част на града е изключително належащ, заради установени проблеми с нормалното му функциониране. Неговата роля е да регулира притока на водни маси от р. Тунджа през града, като ги разпределя според нуждите по двата ръкава на реката и има предпазваща роля за евентуално заливане на градски територии от високи води. Община Ямбол успя да осигури подкрепата на държавата, като с Постановление на Министерски съвет бяха отпуснати 667 550 лева за ремонтно-възстановителни работи по преливник, водобоен кладенец и подпорна стена на съоръжението. Избрана е вече фирма-изпълнител, като се планира дейностите, заради които е необходимо отбиване на водата, да приключат към края на септември.
Грижите за реката ще продължат и след това, като е заложено изчистване през тази есен и на бетонираната част от градския ръкав, преминаващ покрай централния парк на Ямбол.