Студенти научиха повече за проекта Уикипедия

Студенти научиха повече за проекта Уикипедия
Студенти научиха повече за проекта Уикипедия / Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

„Уикипедия - поглед отвътре" на тази тема се проведе лекция пред студенти и преподаватели от Университет „Проф. д-р Асен Златаров". Укипедия е най-мащабният проект и е публикувана на над 270 световни езика. Срещата беше организирана от Студентски съвет и кръжока по ''Информационни технологии''.


„Преди всичко Уикипедия е световна енциклопедия. Тя се превръща в много мощен социален експеримент и е на седмо място по популярност уеб сайт, издържащ се от дарения. Мисията е да представя информация, която да е по актуална. Уикипедия е електронна и онлайн базирана, без ограничение в обема като традиционните енциклопедии. В нея се включва една динамична общност от редактори, които допринасят с разработване по различни проекти на доброволчески начала" каза Вася Атанасова, редактор и администратор на българоезичната версия на Уикипедия. Възрастта на авторите са около 25-35 години, но има и 11 годишни деца, които работят по интересни теми.


Технологията Уики съдържа съвместна работа по общ документ без специален софтуер, само с браузър, което постига многопосочна комуникация. Всяка промяна се запазва в историята на страницата като се изграждат смислово тематични асоциации по интуитивен за потребителите начин. Уикипедия има принципи за свободното съдържание и енциклопедичен стил на въвеждане на материалите с посочване на източници, акцентира Вася Атанасова. За своя опит като редактор и възпитаник на Университет „Проф. д-р Асен Златаров" Асен Стефанов сподели пред аудиторията.


Световната енциклопедия може да бъде като образователен ресурс, да е част от образователните практики и процеси в университетите. В българоезичната Уикипедия до този момент има над 114 хиляди статии, от които 7 са под формата на уикипроект.