Стартира проект за опазване биоразнообразието на Странджа

Стартира проект за опазване биоразнообразието на Странджа
Стартира проект за опазване биоразнообразието на Странджа / Дарик Бургас

Стартът на двугодишен проект за опазване на биоразнообразието и устойчиво развитие на Странджа планина ще бъде даден днес.  Той ще се реализира от екипа на Българската фондация Биоразнообразие. Целта на проекта е постигане на хармонично съжителство между хората и природата в Странджа планина чрез демонстриране на ползите за местните хора от защитените територии и активното им въвличане в опазване на биоразнообразието. Средствата  са осигурени от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (Исландия, Лихтенщайн, Норвегия).