Спасиха лебед в пречиствателна станция
Спасиха лебед в пречиствателна станция / netinfo

Екземпляр от вида ням лебед е бил спасен след подаден сигнал на зеления телефон в РИОСВ-Бургас. Птицата попаднала в биобасейна на пречиствателната станция в Созопол. Ограниченото пространство на басейна попречило на птицата да излети.

В акцията по спасяването се включили доброволци от Българско дружество за защита на птиците /БДЗП/, служители на пречиствателната станция и експертите от екоинспекцията.

Спасиха лебед в пречиствателна станция
netinfo

Екземплярът е без наранявания, млад, женски. Освободен e в Мандренското езеро край Бургас.

Немият лебед е вид, защитен от Закона за биологичното разнообразие. Голям брой от тези лебеди зимуват и гнездят в Бургаските езера. Законът забранява всички форми на умишленото им улавяне или убиване, преследване и обезпокояване, унищожаване и вземане на яйцата им, увреждане на местообитанията им, притежаване, препариране и търговията с тях.
РИОСВ изказва благодарност на всички участвали в спасяването на птицата.

Спасиха лебед в пречиствателна станция
netinfo