/
/ / Бургаски свободен университет
В Бургаския свободен университет се състоя заключителната пресконференция по проект „Иновативна платформа и инструменти за повишаване на иновативния капацитет на малки и средни предприятия (МСП) от Балканите и Средиземноморието” по програма Балкани – Средиземно море 2014-2020, приоритетна ос “Предприемачество и иновации”, специфична цел “Иновативни територии”.
 
Проектът беше изпълнен в срок от две години, като започна от 01.08.2017 г. и ще приключи на 30.09.2019 г. В него са включени 6 партньорски организации от Македония, Гърция, България, Кипър и Албания, както и наблюдаващи партньори от Турция и Великобритания.
 
Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността на региона чрез развитие на съществуващото знание за иновациите в бизнес модели и създаване на инструменти (ИноИнструменти) и услуги (ИноСкорКарта и ИноРегион),
 
За целта е извършена оценка на текущата национална и регионална среда и нейните предизвикателства за иновации, растеж и интернационализация на бизнеса. В рамките на проекта е исследовано и текущото знание и разработване на общo разбиране за иновации на бизнес модела с цел интернационализация; развитие на експертиза, средства и насоки за повишаване капацитета на МСП за създаване на иновации за продукти и процеси и прочее.
 
Основни резултати от проекта са достъпни на адрес http://www.innoplatform.eu/. Основните ползватели на резултатите са МСП, стопански камари, изследователски центрове, институти и университети, както и управляващи органи от региона.