/ пресцентър
Община Поморие внесе проектното предложение „Реконструкция и модернизация на рибарско пристанище Поморие – II етап” от Европейската програма за морско дело и рибарство 2014-2020 година.
 
Предвидените инвестиции включват локална бензиностанция, работилница за лодки, купуване на мобилен кран, спасително корабче, сервизна лодка, мото-метачка, контейнери за събиране на отпадъци и съдове за компостиране.
 
Вторият етап на проекта ще осигури над 10 корабни места за риболовни кораби над 18 метра. Към момента в пристанището могат да акостират 12 съда с дължина до 18,50 или 8 с дължина до 25,50 метра, или комбинация от тях.