Новите идеи в образованието
Новите идеи в образованието / БСУ

Бургаският свободен университет организира двудневна научно-практическа конференция на тема „Новите идеи в образованието – инвестиция в бъдещето”. Форумът е национален и в него ще вземат участие преподаватели от университети в София, Пловдив, Велико Търново, Свищов и висши учебни заведения от Република Дагестан.

Ще бъдат обсъждани електронни форми на дистанционно обучение, актуализация на учебните програми с изискванията на пазара на труда, квалификация и кариерно израстване на преподавателите във висшите училища. Всичкоще приключи със семинар за усъвършенстване на системите за управление. Откриването е на 28 ноември, в зала 207.