Нов път до индустриалния парк в Българово
Нов път до индустриалния парк в Българово / община Бургас

На обекта вече се струпва техника, трасето е маркирано

Изграждането на новия път ще започне до няколко дни. Отсечката ще е дълга около 400 метра. Това е само първият етап от изграждането на инфраструктура, която да обхване следващите парцели и да обезпечи нормалното функциониране на зоната.

Освен пътна и ВиК връзка, ще се прокарат електричество и телекомуникации. Терените в индустриалния парк на Българово са изцяло общинска собственост и с цел привличане на инвеститори и разкриване на работни места, цената на земята е изключително конкурентна и атрактивна - приблизително 16 лв./кв. м.

При изчерпване на моментната наличност, зоната може да бъде разширена. Към днешна дата са изкупени 40% от терените в нея, информират от местната администрация.