/ Dariknews.bg
Ивицата се дава под наем за пет години, но без дюните
Министерството на туризма обяви търг с тайно наддаване за плаж Силистар в Община Царево. Ивицата е от 38 004 кв. м, като от нея са изключена площта на белите пясъчни дюни в размер на 1 224 кв. м.

Бургаски съд прекрати делото по казуса „Силистар“

Началната цена е 18 953, 28 лв. без ДДС. А спечелилият търга ще стопанисва ивицата за срок от пет години.

Надаването ще бъде на 16 април в сградата на Министерството на туризма.