Кр. Костова: Нужни са програми и проекти за консервация на артефактите

Кр. Костова: Нужни са програми и проекти за консервация  на артефактите
Кр. Костова: Нужни са програми и проекти за консервация на артефактите / Дарик Бургас
Кр.Костова: Нужни са програми и проекти за консервация на артефактите
49173
Кр.Костова: Нужни са програми и проекти за консервация на артефактите
Кр.Костова: Нужни са програми и проекти за консервация на артефактите
  • Кр.Костова: Нужни са програми и проекти за консервация на артефактите
  • Кр.Костова: Нужни са програми и проекти за консервация на артефактите

Остра необходимост от програми и проекти за реставрация, консервация и съхранение на движимите археологически паметници изпитват археолози и местни власти. Артефактите са изключителна държавна собственост и опазването им е задача на държавата, независимо от това в кой общински музей се съхраняват. Според директора на ОИМ Средец Красимира Костова заради липсата на подобни програми и финансиране много от най-ценните археологически находки стоят по складове, вместо да бъдат излагани по изложби и галерии в страната и чужбина.

Пример за това е именно уникалната бронзова глава на римския императори Септимий Север, която след 25 годишно "изгнание" по музейни фондове беше показана за първи път едва в края на 2011 г. Находката е открита през 1987г. при проучвания на Храма на императорския култ в Деултум, днешния археологически резерват до с.Дебелт. Нейното спасяване стана възможно чрез финансиране от фондация „Америка за България" на проекта „Консервация, реставрация и социализация на археологически паметници от римската колония Деултум ". С отпуснатите 25 000 лв. за 13 месеца бяха реставрирани императорската глава и още 82 други културни ценности. (Файл 1)

Според плановете реставрираните антични паметници ще оформят новата музейна експозиция на Археологическия резерват "Деултум". Тя обаче ще стане факт след реализацията на проекта на община Средец по ОП РР за туристическата инфраструктура на стойност около 3 млн. лв. Той е по процедурата "Подкрепа за развитие на туристически атракции" и предвижда цялостна рехабилитация на археологическата база и реновиране сградата на музея.

Ще бъде изграден лапидариум, модерна музейна експозиция и мултифункционални площадки за наблюдение дейностите по обработка на керамиката. Ще има специална зала за анимиране на антични практики и обичаи. Там ще се пресъздават и гладиаторските битки. Деултум е на пътя Виа Понтика и площадките за наблюдение на птици по време на миграцията им от Европа към Африка ще се превърнат в част от туристическия продукт, убедена е археоложката Красимира Костова. (Файл 2)

От юли миналата година Министерският съвет безвъзмездно предостави за управление на Община Средец Археологически резерват "Античен и средновековен град Деултум-Дебелт". Имотът обхваща 85,3 хектара, от които 80,1 хектара са в границите на античния град и 5,2 хектара е площта на средновековната крепост „Дебелт"- XI и XIII. Намира в землището на село Дебелт.

Реално от края на на декември вече собствеността на резервата се управлява и администрира от странджанската община и Историческия музей в града.

"Оттук нататък ние сами трябва да си решаваме проблемите. Имаме поле за ясни оперативни действия. В законовите рамки сме и сме един от малкото резервати с уреден статут", коментира шефката на ОИМ Средец.

В началото на тази година правителството обяви, че ще отпусне по 120 000 лв. за 14 археологически обекта от Южното Черноморие. Сред тях е и Националният резерват "Деултум- Дебелт". Отделно през 2012 г. от държавния бюджет ще бъдат отпуснати 50 хил. лв за археологически проучвания в древната римска колония. Общината очаква и обещаните от кампанията "Чудесата на България" средства в размер на 1 000 000 лв. по проекта за консервация и реставрация на античните римски терми, укрепителната система и Храма на императорския култ в Деултум.

"Очаквам бурна година, което за щастие означава много работа и нови находки", обясни Костова, на която предстои и подготовката за отбелязване на 10-годишнината на музея в град Средец.