Изчезващи птици убити от далекопровод край Вая
Изчезващи птици убити от далекопровод край Вая / netinfo

Екземпляр от застрашената от изчезване в света червеногуша гъска загина при сблъсък с далекопровод, разположен край езерото Вая близо до квартал Долно Езерово. Заедно с червеногушата гъска са открити мъртви и още седем големи белочели гъски в следствие на удара с далекопровода.

Пострадалите птици са видени от ловци от ловно-рибарско дружество „Лебед" в Бургас. Те веднага сигнализират на Българско дружество за защита на птиците (БДЗП). При направения на място оглед по труповете на загиналите гъски са открити сериозни поражения, причинени при удара в проводниците на далекопровода.

Само месец по-рано на същото място при проверка на потенциално рискови за птиците далекопроводи и електрически стълбове в района на бургаските езера, екипът на БДЗП към проект „Живот за Бургаските езера" открива 21 трупа на пеликани. От тях 20 са на розови пеликани, като само единият е със съмнение, че е на къдроглав пеликан, който е застрашен от изчезване вид в света. Птиците най-вероятно са загинали още през септември, когато е имало активен прелет на хиляди розови и къдроглави пеликани по време на есенната миграция на птиците.

Още през август 2012 г. БДЗП съвместно с местното електроразпределително дружество изолира със специални пластмасови изолации 20 електрически стълба близо до Атанасовско езеро. Така стълбовете станаха абсолютно безопасни за птиците. През лятото и есента на миналата година пък бяха монтирани на 40 електрически стълба в същия район за пръв път в страната ни 760 дивертора, като общата дължина на маркираните и обезопасени електропроводи е около 7,5 км.

Намерените в близост до Бургаското езеро мъртви гъски и пеликани, обаче, показва че заплахата от потенциално опасни електрически стълбове за птиците все още съществува по прелетния път Виа Понтика.

БДЗП вече е изготвило уведомление до Регионалната инспекция по околната среда и водите - Бургас за намерените мъртви екземпляри от световнозастрашени видове птици, като червеногушата гъска, къдроглавият и розовият пеликани, както и вече е в контакти с ЕСО за търсене на възможности за обезопасяване на далекопровода, причинил смъртта на птиците.