Община Благоевград
Община Благоевград / Снимка: Община Благоевград
Започна приемането на проектни предложения, които могат да бъдат финансирани от новосъздадения фонд „Култура“ към Община Благоевград. Изискванията и формулярите за кандидатстване могат да бъдат изтеглени от сайта на общината. Срокът за кандидатстване  е 30 март, а документите се подават на деловодството на Община Благоевград в три екземпляра. 

Фонд „Култура“ бе създаден, за да подпомага работата на неправителствени организации и културни институти, които имат желание да създават устойчиви събития в културния календар на Благоевград.

По този начин ще бъдат стимулирани всички културните организации да създават и развиват събития от културен характер.  Със създаването на Фонд "Култура", Благоевград се нарежда сред големите общини, в които има утвърдени богати и устойчиви културни календари.