съд
съд / Снимка: Дарик, архив

В област Благоевград през 2018 г. са приключили делата за 1602 извършени престъпления. 466 от тях са завършили с ефективно осъждане, 835 - с условно осъждане, 48 - с оправдаване, 13 - с прекратяване, а 240 - с освобождаване от наказание. Това сочи справката на Териториално статистическо бюро „Югозапад”

Броят на обвиняемите лица в Пиринския край през 2018 г. е 1528. От тях с  ефективна осъдителна присъда са приключили делата на 426 лица (27.9% от общия брой на обвиняемите). Условно осъдени са 804 лица или 52.6 % от общия брой на обвиняемите. Освободени от наказателна отговорност са 238 лица или 15.6% от общия брой на обвиняемите. Оправдателна присъда са получили 46 обвиняеми лица (3.0%), а на 14 лица (0.9%) делата са прекратени.