Укрепват железопътния мост при Митиново
Укрепват железопътния мост при Митиново / Пресцентър

Областният управител на Благоевград Бисер Михайлов инспектира работата по възстановяване конструкцията на железопътния мост край петричкото село Митиново, чиято средна колона се наклони близо 15 сантиметра преди десетина дни.

Със своя заповед той разпореди план за оглед и набелязване на конкретни мерки за проектиране и извършване на укрепителни работи на съоръжението над река Струмешница. Участъкът свързва междугарието на Генерал Тодоров с Петрич.

В комисията участват експерти от Железопътна секция – София, Регионална дирекция ПБЗН, Басейнова дирекция, РИОСВ и общинари.

Незабавно трябва да започне почистване на речното корито от дървесината, която подприщва средните устои на моста, като днес се прави подготовка за тази дейност, а утре се очаква да извърши самото почистване.

Предстои изграждане на земно-насипна дига, която според комисията ще отклони речния поток от средния стълб.

Мостът ще бъде повдигнат с хидравлични крикове, след което ще бъдат поставени метални ламели, които да хоризонтират моста, след което ще бъдат изправени и релсите на железопътното трасе.

След извършване на горните работи трасето ще бъде тествано със съответното натоварване и ако няма ново слягане движението на влаковете към Петрич ще бъде възстановено.

Ако при тестването обаче се установи слягане, следва да бъдат набелязани други мерки, за изпълнението на  които ще се изисква повече време.

Областният управител Бисер Михайлов изиска от комисията всички констатации и предложения да бъдат протоколирани, а решенията да се изпълнят в най-кратък срок, така че да се гарантира нормалната експлоатация на моста.