/ Община Благоевград
2000 нови кофи за смет тип „кука“ с вместимост 110 литра и 400 нови контейнера тип „бобър“ (1100 литра) ще бъдат поставени в Благоевград и селата в общината.

Част от съдовете вече са разпределени, а останалите предстои да бъдат разположени на определените за целта места.

Някои от тях ще бъдат позиционирани пред новопостроени жилищни сгради, които разполагат с Акт 16, а останалите ще заменят амортизираните кофи и контейнери, както и такива, повредени от недобросъвестни граждани.

Община Благоевград апелира за отговорно отношение и опазване на околната среда.