Подменят водопроводната мрежа на 15 улици в Гоце Делчев
Подменят водопроводната мрежа на 15 улици в Гоце Делчев / Дарик - Благоевград, архив

Стартират ремонтните дейности за подмяна на водопроводната мрежа на 15 улици в Гоце Делчев. Общата дължина на ВиК тръбите е 4333.46 м. В рамките на ремонтните дейности са предвидени изкопни дейности, полагане на водопроводни тръби, пясъчна подложка, детекторна лента и обратно засипване с уплътняване.

Предвижда се също да бъдат монтирани и необходимия брой пожарни хидранти и спирателни кранове. 15-те улици на които ще бъде подменена мрежата са „Енос”; „Шар планина”; „Даме Груев”; „Завоя на Черна”; „Щип”; „Добруджа”; „Одрин”; „Кирил и Методий”; „Самуил”; „Стойо Льондев”; „Струга”; „Сливница”; „Ал. Стамболийски”; „Димо Хаджидимов”; „Петър Сарафов” и „Мидия”.

Във връзка със започващите от следващата седмица строително-монтажни работи, община Гоце Делчев ще информира своевременно жителите на съответните улици чрез средствата за масова информация за предстоящи смущения във водоподаването.