Отхвърлиха жалба на Галчев Инженеринг срещу Община Благоевград
Отхвърлиха жалба на Галчев Инженеринг срещу Община Благоевград / Снимка: Община Благоевград

Агенцията по обществени поръчки извърши поредна проверка по сигнал на „Галчев инженеринг“ срещу Община Благоевград. И този път твърденията от страна на ръководството на  строителната фирма бяха счетени за неоснователни, на база спазването на всички законови изисквания от стана на Общинска администрация.

Според, получен сигнал по електронен път, в АОП,  от Любомир Галчев, управител на „Галчев инженеринг“ ЕООД, нарушението се състои в неизпращане на информация до Регистъра на обществените поръчки за хода на процедурата при  производство по обжалване във връзка с „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

След получаване на сигнала, Агенцията за обществени поръчки  извършва проверка, в резултат на която е установено, че информацията за хода на процедурата по обжалване е изпратена до Регистъра на обществените поръчки още на 04 май 2016 година Становището на Агенцията по обществени поръчки  е, че твърдението на „Галчев инженеринг“ ЕООД, че към 10 май 2016 година, Община Благоевград не е изпратила визираната в сигнала информация, е неоснователно.