Осигуряват топъл обяд на 150 жители в Благоевград
Осигуряват топъл обяд на 150 жители в Благоевград / Снимка: Община Благоевград

Министерство на труда и социалната политика одобри проектното предложение „Осигуряване на топъл обяд в Община Благоевград", подадено от Община Благоевград. То е във връзка с кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020.

Предстои да бъде подписан и самият договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ, което е в размер на 95 254.50 лева. С тези средства, в рамките на една година, всеки делничен ден, ще бъде осигурен безплатен топъл обяд за 150 жители на община Благоевград.

Помощта е насочена към лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии. От услугата ще могат да се възползват и лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане"; както и скитащи и бездомни хора.