/ Община Банско
Всяка година интересът към електронните услуги, предлагани от Община Банско, нараства. За да улесни и подобри достъпа на гражданите и бизнеса до административните услуги, администрацията не спира да ги усъвършенства и доразвива.

Шест нови проекта стартират в община Банско

От миналата седмица потребителите на електронни административни услуги могат да подават своите заявления и с ПИК на НАП, който се получава напълно безплатно от офисите на НАП. 

Обособиха нова синя зона в Банско

От няколко дни част от онлайн услугите, предлагани от общината, са достъпни и чрез сайта на Държавна агенция електронно управление. Това е още една възможност за достъп до е-услугите, който ще се доразвива през цялата година.

Община Банско предлага широка гама на електронни административни услуги - над 80 на брой

• с Квалифициран електронен подпис /КЕП/;
• чрез ПИК на НАП;
• без електронен подпис, само чрез потребителско име и парола (за „верифицирани“ потребители)
 
Предлага различни канали за получаване на административната услуга:


чрез „Български пощи”;
• в електронен формат на Вашата електронна поща подписана от нас с електронен подпис;
• на място в общината и 
• чрез лицензиран куриер.


Предлага различни възможности за заплащане на електронната услуга:

по банков път, чрез платежно нареждане;
• чрез мрежата на ЕasyPay;
• чрез виртуален ПОС терминал, с дебитна, или кредитна карта;