Despite the crisis, businesses and citizens paid their taxes and social security contributions
Despite the crisis, businesses and citizens paid their taxes and social security contributions / iStock/Getty Images
Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините Гоце Делчев и Хаджидимово за 2021 г. в размер на 2,4 млн. лева.

Средства в размер на 1,8 млн. лв. ще бъдат разходвани за закупуване на медицинска апаратура - графичен рентген, компютърен томограф, ехограф, цифров мамограф, както и за ремонт на помещенията, предвидени за инсталиране на новата апаратура, което ще осигури адекватна медицинска услуга за нуждаещите се пациенти от четирите общини, обслужвани от МБАЛ „Иван Скендеров“ ЕООД - гр. Гоце Делчев.

Средства в размер на 600 хил. лв. ще бъдат разходвани за ремонт и благоустрояване на централна улица „Климент Охридски“ в град Хаджидимово.

Необходимите средства ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2021 година.