Лихварите готвят черен списък за крадени вещи
Лихварите готвят черен списък за крадени вещи / bgsever.info

„Черен списък" на клиентите, които оставят в заложни къщи крадени вещи, предстои да бъде създаден от Българската асоциация на заложните къщи. Председателят й Вангел Вангелов обяви, че таксите за услугите в тези къщи ще се увеличат за сметка на лихвите.

Правителствена наредба ограничава размера на лихвата до 3 процента, което обаче не покрива разходите и риска на лихварите. Затова от заложните къщи ще го компенсират с увеличаване на таксата за услугата. Вангел Вангелов даде конкретен пример: "Идва човек в заложната къща, залага нещо, разбираме се каква сума бихме могли да отпуснем и остава да уговорим какво той ще се задължи да ни върне. Ние му казваме: за тези 20 лева ти трябва да върнеш 21 примерно. Какво представлява този лев спрямо 20-те лева – някакъв процент. Този процент обаче е ограничен от наредбата в някаква степен. Разликата 3 % на 20 лева до левчето е такса".

Според лихварите обаче размерът на таксата не е регламентиран: "Както не е регламентирана цената на шопската салата".

Вангелов призна още, че: "Много голяма част, даже може би най-добрите ни клиенти са нашите съграждани от ромски произход".

Александър Александров от асоциацията съобщи, че освен "черен списък" на клиентите, които залагат крадени вещи, в заложните къщи има и своеобразен психологически профил на клиентите. Например: "Наркоманите си личат по очичките, поведението примерно на човек, когато е неадекватно. Донесъл нещо дамско, пък той е мъж".

От асоциацията заявиха, че във всички малки градове има незаконни лихвари, които обаче работят необезпокоявани от полицията.