/ Община Благоевград
Кметът Атанас Камбитов и евродепутатът Андрей Новаков прерязаха лентата на обновената сграда на общинска администрация в Благоевград.

ОбС-Благоевград прие най-големия бюджет в историята на града - 78, 5 млн. лева

„Откриваме поредния обект по проект по ОПРР. В момента се изпълняват 11 проекта. Целият комплекс, който ремонтирахме – площадно, подплощадно пространство, сградата на Общината не бяха ремонтирани над 30 години. Ремонтите бяха повече от неотложни", заяви днес по време на официалната церемония кметът Атанас Камбитов.

Обновяването на сградата на общинска администрация се изпълни по проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общински и административни сгради“,  финансиран по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Проектът е на стойност 3 502 684,21 лева, от които европейското финансиране е 2 888 775,71 лева, а националното е в размер на 509 783,96 лева. Съфинансирането по проекта е на стойност 104 124,54.
 
Благоевград с 19 млн. лева инвестиционна програма, няма да увеличават данъците

С изпълнението на проекта се повиши енергийната ефективност в сградата на общинска администрация и се редуцира енергопотреблението. Благодарение на въведените мерки сградата постигна понижаване на годишното потребление на първично отопление в административната сграда и намаляване на емисиите от парникови газове.

Удължен е и жизненият цикъл на сградата. Подобрената енергийна ефективност допринася и за по-добри условия на труд за служителите на администрацията и осигурява по-лесен достъп до сградата  хора с увреждания.