Катедра Връзки с обществеността навършва 5 години
Катедра Връзки с обществеността навършва 5 години / netinfo
5 години от създаването на Катедра "Връзки с обществеността” отбелязва Правно-историческия факултет при ЮЗУ "Неоифит Рилски". За този период дипломи за висше образование са получили над 350 души, като анкетните проучвания сочат, че почти всички те работят по специалността. От създаването на Катедрата се забелязва все по-засилен интерес от хора от цяла България.

"Катедрата е образователен, институционален и научен отговор на проблемите, предизвикани от паралелното развитие на няколко процеса – натрупване, разпространение и систематизиране на провереното знание в сферата на PR, изискванията на социалната практика и модерния начин на мислене на съвременния млад човек и неговото социално обкръжение", казва ръководителят на катедрата доц. д-р Иван Газдов, преподавател по Политическа комуникация и изграждане на имидж.

Официалното честване е насрочено за 16.30 часа в зала № 313 на Правно-историческия факултет.