Близо 500 000 лв. усвоени в Пиринско по ОПАК
Близо 500 000 лв. усвоени в Пиринско по ОПАК / netinfo
Над 700 000 лв. са усвоени до момента по Оперативната програма “Административен капацитет” в Югозападния регион за планиране. От тях над 480 000 лв. са преведени по сметките на бенефициенти от област Благоевград, над 127 000 лв. – от област Кюстендил, и над 90 000 лв. – от област Перник.

От Благоевград одобрените за финансиране проекти са на стойност над 1 800 000 лв., като от тях вече са изплатени близо 300 000 лв.

14 неправителствени организации са бенефициентите от Югозападния регион, като седем от тях са от Благоевград.

Това стана ясно на организирания от Министерството на държавната администрация и административната реформа информационен ден по ОПАК в ЮЗУ "Неофит Рилски".

На него експертите от Управляващия орган на програмата представиха новия конкурс за проекти, насочен към държавната администрация.

Централната, областните и общинските администрации могат да се състезават с проекти за усвояването на 10 млн. лв. по процедурата “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Тя има за цел създаване на качествени и насочени към потребителя административни услуги и развитие на електронното правителство.

Минималната стойност на проектите е 250 000 лв.

Срокът за изпълнение е 18 месеца. Проектните предложения се подават до 30 януари 2009 г.