Благоевградският музей работи по проект за консервация на стенописи  от  храм „Свети Харалампий” в  Мелник
Благоевградският музей работи по проект за консервация на стенописи от храм „Свети Харалампий” в Мелник / снимка: Дарик Благоевград, Елина Христова

През месец октомври 2010 година Регионален исторически музей - Благоевград започна работа по проект - „Консервация на стенописи (след археологическо проучване) от манастирски комплекс и храм „Свети Харалампий” в  Мелник. Проектът е спечелен  на сесията за подпомагане на културни ценности на Национален дарителски фонд „13 века България”.

В центъра на проекта стои  един от изгубените манастири в град Мелник, който  вероятно възниква в началото на ХIII век. Тогава манастирът е посветен на „Светите архангели – Хабар”, по-късно известен като манастир „Св. Харалампий”. В момента храмът и манастирът не съществуват. Направените през 1992-93 година теренни археологически проучвания, разкриват планировката на комплекса, както и фрагменти от два слоя живопис от нейната църква – те са от първата половина на ХIII век и от втората половина на ХVI – началото на ХVII век.

През последните повече от двадесет години не съществува стратегия по опазване на недвижимото културно богатство в региона и не са финансирани художествени паметници.  Чрез този проект екипът от специалисти – от РИМ-Благоевград и партньорите – Национална художествена академия, катедра Изкуствознание и Националния институт по изкуствознание към БАН, се надяват  да провокират бъдещите спомоществуватели за инвестиране в националната ни памет. Малко на брой са оцелелите художествени паметници в Югозападна България от периода на ХIII- ХVII век. Изключителни като качество на майсторското изпълнение са запазените стенописни фрагменти от уникалния храм от средновековния Мелник, съхраняващи се в депата на музея в Благоевград. Националният дарителски фонд "13 века България" и РИМ - Благоевград финансират прехвърлянето на старата, фрагментно запазена живопис върху нова основа.

Физическото опазване и продължаването на консервационните и реставрационни дейности по тези, запазили се до момента фрагменти е необходимост. Чрез тази живопис РИМ – Благоевград /Лаборатория по консервация и реставрация с ръководител Илия Б. Николов/, Институтът за изкуствознание – БАН , експертно партньорство в лицето на ст.н.с. ІІ ст. д-р Бисерка Д. Пенкова се опитват да популяризират и представят един неизвестен и недооценен художествен паметник от българското средновековие - храм „Св. Харалампий" – Мелник.

Обемът на запазените до сега стенописни фрагменти е около десет квадратни метра. Преди да постъпят в лабораторията на музея, те са били съхранявани във временното консервационно ателие в гр. Мелник. През 1992-93 година са правени археологически проучвания под ръководството на Виолета Нешева и там на терен са отделени и събрани тези фрагменти. След приключване на археологическите проучвания в гр. Мелник, фрагментите от качествената живопис постъпват в лабораторията по консервация на РИМ – Благоевград. Частично запазени, днес те са в тежко аварийно състояние. Част от теренната консервация и няколко фрагмента от стенописите са консервирани от художник/реставраторите Р. Пенева и А. Пенев.

Според проекта на РИМ – Благоевград новооткритите и все още непроучени фрески от храма, по подобамащ начин ще допълнят поредицата от неизвестни зографи от средновековен Мелник в зала „Средновековие” в постоянната експозиция на Регионален исторически музей – Благоевград.

Проектът „Консервация на стенописи (след археологическо проучване)  от манастирски комплекс и храм „Свети Харалампий” в Мелник се фокусира върху  консервацията на археологически фрагменти от град Мелник, намиращи се в Регионален исторически музей – Благоевград и опазването на културното наследство в Югозападна България. Консервираните фрагменти на монументалната живопис ще бъдат представени на конгрес по византология през 2011 г.

Една от целите на фонд „13 века България” е да организира и подпомага дарителска дейност, извършвана от български и чуждестранни физически и юридически лица в подкрепа на образованието, науката, културата, както и възстановяването и опазването на исторически и културни ценности в България. В областта на опазване на художественото, недвижимото културно наследство все още държавните и частни институции са длъжници. Необходимо е да се опазва, съхранява, допълва националното и регионално културно богатство, както и да се обогатява визуалната памет с информация  на открити през годините стенописи при археологически проучвания. Предстои научна обработка и популяризация на малка част от живописното културно наследство от Мелник.