10% от благоевградчани предпочитат велосипедния транспорт
10% от благоевградчани предпочитат велосипедния транспорт / снимки: Дарик Благоевград, Елина Христова

9,9% от благоевградчани – 11,9% мъже и 8,4% жени, са посочили велосипеда като предпочитан начин на придвижване, сочат резултатите от социологическо проучване, възложено от Община Благоевград в рамките на проект за изграждане на велосипедни пътища, изпълняван съвместно с унгарската побратимена община Секешфехервар. Казано с други думи -  всеки десети на възраст от 16 до 54 години предпочита да се предвижда, използвайки велосипед. В образователен и професионален аспект това са хора със средно образование - 14,6%, заемащи техническа или изпълнителска длъжност 13%.

Процентът на избралите велосипедния транспорт като най-удобен в Секешфехервар, въпреки дългогодишния тамошен опит и солидната велосипедна градска и междуселищна мрежа,  се оказва едва 4,5. В Секешфехервар колелото е предпочитано основно от мъжете - 5%,  спрямо 4,2% от жените. Любопитен факт, удостоверен от изследването, е, че в полза на велосипеда са се изказали 7,4% от жителите на унгарския град на възраст над 56 години, а над 9% от запитаните са хора, заемащи ръководни длъжности.

Ходенето пеша се явява основен начин за придвижване за 38,3% от анкетираните в Благоевград, в Секешфехервар този процент е 31. Най-често пеша се движат благоевградчанките – 44,1 на сто, спрямо 32,1 при мъжете. В Секешфехервар това съотношение е 32,5/29,4.

Съществено разминаване се наблюдава при използването на градския транспорт. Цели 35,4% от жителите на унгарския град го предпочитат спрямо 24,2% от благоевградчани. Разликата се дължи най-вече на по-добрата организация на движение и условията в обществения транспорт.

По отношение на използването на личен автомобил в двете населени места се отчитат сходни предпочитания - 23,4% в Благоевград и 24,3% в Секешфехервар. Основните причини за притежание на кола са присъщата й скорост и възможността шофьорът да тръгне когато и където пожелае, са споделили анкетираните. На практика ежедневното шофиране до работа, извършване на задачи и вземане на децата от училище се оказват  основните причини за ползване на автомобилите.
 
Леката кола като ежедневен транспорт в Благоевград използват главно мъжете - 28,4%, спрямо 17,9% от жените. Това са хора с по–високи доходи, съответно и с по-висок стандарт на живот и с професионална кариера. Освен всички предимства, използването на автомобил се свързва и с личния авторитет и признание.

Автомобилът като средство за придвижване в Секешфехервар се използва почти еднакво като предпочитано средство и от двата пола с лек превес на жените - 24,9%, и 23,3% от мъжете.

По отношение на моментното състояние на организацията на движение жителите и на двете населени места посочват, че то е насочено основно към водачите на МПС. На практика почти всеки шести от респондентите в Секешфехервар смята, че организацията на транспорта облагодетелства водачите на МПС, докато в гр.Благоевград това твърдение е застъпено от всеки трети. (гр.Благоевград) и 13,1% (гр. Секешфехервар) от респондентите.

При определяне на основните мотиви за използване на велосипеди за придвижване се отчитат два основни фактора. Първата причина акцентира върху подобряването на жизнения статус, като това е мотив за 37,5% от анкетираните в Благоевград и 27,9% от запитаните в Секешфехервар.

Благоприятните последици за здравето, предизвикани в резултат на придвижване пеша или с велосипед, са повече от очевидни и нееднократно доказани. В резултат на проведени изследвания е доказано, че заседналият начин на живот необратимо води до множество негативни здравни последици, докато раздвиженият начин на живот, като редовното каране на колело, например, намалява с 40% рискът от заболявания.

Същевременно основната част от запитаните респонденти – 43,2% в Благоевград посочват, че се занимават със спорт и физически упражнения повече от веднъж седмично, като за Секешфехервар този процент е 34,8.

Втората основна причина е свързана с опазването на околната среда. За 37,8 на сто от респондентите в Секешфехервар това е основен мотив за използване на велосипед в градски условия, докато за Благоевград това е фактор за 25,3% от анкетираните.

Близо една пета от отговорилите в двете населени места изтъкват като причина за използването на велосипед неговата практичност и възможността да стигнат навсякъде като не се влияят от трафика и организацията на движение. Като удобно за придвижване средство велосипеда е предпочитан от 14,1% и 13,1% от респондентите съответно в Благоевград и Секешфехервар.

Наличието на изградена инфраструктура за придвижване с велосипеди в
Секешфехервар е основната причина за ниския дял на респондентите, които изпитват опасения при придвижването си из града с велосипед – едва 6%. Същевременно като основен фактор се посочва липсата на възможност за наем на велосипеди – 55% от анкетираните, докато това е пречка за едва 5,2% от респондентите в Благоевград. Освен инфраструктурно обезпечение, като фактор възпрепятстващ използването на колела, се явява и липсата на собствен велосипед за 18,3% от благоевградчани и за 16,1% от жителите на унгарския град. 

Социологическото проучване е на тема "Нагласите на обществеността в община Благоевград и община Секешфехервар за използване на велосипеди за придвижване в града" е проведено в периода от 10 до 30 юни в двата града. Анкетирани са 1318 души, избрани на случаен принцип – 518 от Благоевград и 800 от Секешфехервар.

Проектът на Община Благоевград „Зелен транспорт - Въвеждане на устойчиви форми на транспорт посредством обмен на опит и добри практики” се финансира по Оперативна програма „Регионално развитие” на обща стойност 298 692 лв. 85% от средствата осигурява Европейският фонд за регионално развитие, а останалите 15% - от националните фондове. Партньор на Община Благоевград в реализацията на проекта е унгарската община Секешфехервар.