Пожарът, който вчера късно следобед (на 23 май) избухна на площадка за автомобилни отпадъци край Пазарджик, е потушен около седем часа тази сутрин, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР Мирослав Стоянов. 

На място все още има противопожарни коли, които гасят останали малки локални огнища.

Стоянов подчерта, че няма опасност за хората, живеещи в близост, както и за работещите в съседни промишлени площадки.

Инспектори от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Пазарджик са извършили замерване на въздуха, обясни още говорителят на полицията.
Предстои да бъде извършен оглед, за да се изяснят причините довели до пожара и нанесените щети.

Пожарът избухна на 23 май, около 16:40 часа, на открита площадка за метални отпадъци на изхода от Пазарджик в посока Пещера.

Огънят обхвана стари бракувани автомобили, както и преса за тяхното окомплектоване в бали. 

Междувременно стана ясно, че няма превишаване на средночасовите норми за опазване на човешкото здраве след пожара край Пазарджик. Това показват резултатите от измерванията на въздуха след инцидента на площадка за черни и цветни метали вчера. След подаден сигнал от РДПБЗН - Пазарджик за пожар на площадката на „Метал Комерс“ ООД, експерти от РИОСВ и Регионалната лаборатория – Пазарджик към ИАОС извършиха поредица измервания на моментните стойности на вредни вещества във въздуха, с газанализатор Gasmet DX 4040 в три точки по посока на разпространение на дима.

Едновременно с това се следяха нивата на серен диоксид и азотен диоксид, измерени от пункта за постоянен мониторинг на въздуха в гр. Пазарджик. Анализът на резултатите от измерванията не показва достигане и превишаване на алармените прагове на горните замърсители.

В голяма степен това се дължи на метеорологичните условия по време на пожара (скорост на вятъра от 10 до 20 км/ч), както и на голямата височината на издигане на дима и посоката му на разпространението.

Резултатите, измерени на пункта за постоянен мониторинг на въздуха в гр. Пазарджик в периода от 16:00 часа на 23.05.2022 г. до 06:00 часа на 24.05.2022 г. са както следва:

- азотен диоксид – най-високата измерена средночасова стойност 25,24 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 200,00 µg/m3
- серен диоксид – най-високата измерена средночасова стойност 23,67 µg/m3 при средночасова норма за опазване на човешкото здраве 350,00 µg/m3

По данни на полицията към този час пожарът е напълно изгасен.
БТА и БГНЕС