Красен Иванов

Красен Иванов (Земеделски народен съюз „Александър Стамболийски”)

Първи мандат общински съветник.

Член на комисиите „Финанси и бюджет“, „Архитектура, строителство, устройство, организация и развитие на територията на общината и населените места“, „Собственост и стопанство“ и „Структури и общинска администрация”.

Още за Красен Иванов

loading