След пет години реформи, Брюксел още не може да ни се довери
След пет години реформи, Брюксел още не може да ни се довери / снимка: DarikNews.bg
След пет години реформи, Брюксел още не може да ни се довери
55299
След пет години реформи, Брюксел още не може да ни се довери
  • След пет години реформи, Брюксел още не може да ни се довери

Европейската комисия ще обяви докладите за България и Румъния за напредъка им в областите правосъдие и вътрешен ред.

Докладите са обобщаващи за петгодишния период, в който двете държави са част от Европейския съюз. Очаква се наблюдението на Брюксел да бъде продължено, като Румъния е в по-неизгодна позиция и й предстоят повече проверки.

В ранния следобед Европейската комисия ще направи обзор на постигнатото или несвършеното от двете страни. Докладите са част от Механизма за сътрудничство и проверка, който беше наложен на София и Букурещ като условие за приемането им в Европейския съюз.

Досега доклади бяха изготвяни два пъти годишно, но този, който предстои да бъде обявен днес, е по-необичаен.

Марк Грей, говорител на Европейската комисия: "Този доклад е различен, защото не разглежда само шест месеца или една година, а петте години. Така че тук става въпрос за по-аналитичен процес, който да посочи какво се е случило, какво не е проработило добре. В него са нашите заключения".

По-голямата част от тях са критики към недостатъчната реформа в съдебната система, посочване на пропуски в работата на различните институции, свързани с борбата с корупцията и организираната престъпност.

Изглежда, обаче, че Комисията е по-удовлетворена от България, отколкото от Румъния, защото се очаква наблюдението на двете страни да бъде разделено и те да получават докладите си по различно време.

За България следващият ще бъде чак в края на 2013 година, докато за Румъния - още в края на тази, а следващата година може да има няколко доклада. Причината е безпокойството на Комисията от политическата обстановка в Румъния.